Wow Eucharistic #Miracle in Poland approved by Bishop proven by DNA testing - SHARE


ANNOUNCEMENT OF THE BISHOP OF LEGNICA 

On the Eucharistic Miracle in St. Jack Parish in Legnica

(translated from Polish)

Sisters and Brothers in Our Lord Jesus Christ!

As The Bishop of Legnica I hereby announce to the public and inform about an event that took place in the parish of St. Jack in Legnica which has the signs of the Eucharistic miracle. On 25th December, 2013 during the distribution of the Holy Communion, a consecrated Host fell to the floor and then was picked up and placed in a water-filled container (vasculum). Soon after, stains of the red colour appeared.  The former Bishop of Legnica, Stefan Cichy, set up a commission to observe the phenomenon. In February 2014, a tiny red fragment of the Host was seperated and put on a corporal. The Commission ordered to take samples in order to conduct the thourough tests by the relevant research institutes.

In the final announcement of the Department of Forensic Medicine we read as follows:  In the histopathological image, the fragments of tissue have been found containing the fragmented parts of the cross striated muscle. (...) The whole (...)  is most similar to the heart muscle with alterations that often appear during the agony. The genetic researches indicate the human origin of the tissue.

In January this year I presented the whole matter to the Congregation for the Doctrine of the Faith in the Vatican. Today, according to the recommendations of the Holy See, I ordered the parish vicar Andrzej Ziombro to prepare a suitable place for a display of the Relic so that the faithful could give it the proper adoration. Hereby, I also ask for providing the visitors with information and conducting the regular teaching that could help the faithful to have the proper attitude to the eucharistic cult. I also command to form a book to register all received benefits and other miraculous events.    

I hope that this will serve to deepen the cult of the Eucharist and will have deep impact on the lives of people facing the Relic. We see the misterious Sign as an extraordinary act of love and goodness of God, who comes to humans in ultimate humiliation. 

I cordially ask for your prayer and I bless you

+ Zbigniew Kiernikowski

The Bishop of Legnica  
 


The text of the announcement for those who may speak Polish:

KOMUNIKAT BISKUPA LEGNICKIEGO

w sprawie wydarzenia o znamionach cudu eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy

 Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.
Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.
W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.
Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.
  Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię
+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI  
Shared from FreeRepublic

Comments

lisa.rotte said…
Amen- God is so loving that and understanding that He continues to Bless us with earthy miracles. Amen Amen He said to us- no one shall enter the Kingdom of Heaven except through Him- I believe and live my life to serve Him!
Anonymous said…
just a small correction: it's saint Jacek Church, not st. Jack.
SonomaDream said…
Jack is Jacek in English.
SonomaDream said…
Jack is Jacek in English.
Anonymous said…
are you certain? do you speak Polish? Jack comes from John, which is Jan is Polish and entirely different name.
Anonymous said…
nonetheless brothers, it's the miracle of the Lord's Heart that's important here, not the location.
Anonymous said…
I am glad to learn that there is a St Jack, and that there is a church dedicated to him.
My father's name was Jack.
Anonymous said…
Jack is Jacek
Unknown said…
St.Hyacinth ought to be used as the English equivalent for Sw.Jacek Odrowaz
Scott said…
So publish in a reputable journal for peer review.
Deborah said…
Good morning,

Hope all are doing well.

Seems the same thing happened in Utah last year, around the same time. It was red bread mold.

"In November of 2015, it was alleged that a consecrated host (communion bread wafer) from Saint Francis Xavier Church in Kearns, Utah, appeared to be bleeding. A thorough investigation has concluded that the host did not bleed, but the change of appearance in the host was due to red bread mold. The consecrated host has been disposed of in a reverent manner, as is required."

http://fox13now.com/2015/12/16/bleeding-host-was-mold-not-miracle-according-to-diocese/
Carmine said…
@ Deborah;
What you are stating is TRUE. The difference is that the Consecrated Host in Poland has been lab-tested (according to the article) and what was posted on the article was the result of the lab test.

In Lanciano, Italy the same thing happened and the medical results are posted in the church museum...stating that the tissue that developed from the Consecrated Host is from the left ventricle of the heart. If you google "THEW MIRACLE OF LANCIANO" a lot of info is available to the searcher. This happened in the 1200s. The blood analysis report(the blood separated from the flesh) is of the same blood group as the blood analysis of the Shroud. I've tried to post the page with the results of the Lanciano test...but it doesn't allow posting of pictures.

With this post I'm simply trying to draw the similarity between the new incident and the one that happened 800 or so years ago.
Gerard said…
There is a great deal of information on the Eucharistic miracle of Buenos Aires available on the internet. The results of forensic tests on that host are very similar to those from Poland. The bishop who initiated the scientific investigation on that Eucharistic miracle was the present Pope
Unknown said…
I think the host should be provided to multiple laboratories, some of which are located in a different country, with a more secular perspective. I find the results as communicated somewhat unconvincing. If you are stating that a miracle is present, the amount of background data must be extremely rigorous to support such a claim. No one would like the results to be positive more than me, but I find the types of testing that are done for these type of events to be lacking.
Anonymous said…
I don't think you're entirely familiar with the extensive vetting process that takes place before the Church declares finally on a potentially miraculous event. The Bishop of the Diocese is the first to investigate and test. The Vatican may order additional testing and verification. Please look into the extensive testing that has been done with respect to many Catholic miracles. It is far more probing than many faked scientific experiments that are showing up all over the place to garner funding and for other fraudulent purposes.
Sappa Tamang said…
Nepal Base Camp Treks (P) Ltd (team guide) are not only provide you a perfect holiday tour services, also here to organize your trouble less trekking holidays in scenic green hills to icy peaks where reachable on foot.
There are hundreds of best and fantastic trekking tour operators in Nepal, offer you to choose many popular trekking destinations in high Himalayas as, Everest Base Camp Trek, Everest Chola Pass Gokyo Lake trek, Everest Gokyo Renjo la Pass Trek, Annapurna Base Camp Trek, Annapurna Circuit Thorong La Pass Trek , Upper Mustang Trek,Annapurna Nar –Phu Hidden Valley Trek, Manaslu Circuit trek Kanchenjunga Base Camp Trek, Manaslu Circuit via Tsum Valley Trek, Langtang Valley Trek, Gosaikund Helambu Trek, Kathmandu Valley Circuit Trek and untouched tourist destinations of Ganesh Himal Camping Trek, Tawal Earthquake Area Camping Trek, Upper Dolpa Trek, Makalu Base Camp Trek and much more… as you desirable. Base Local Trekking Company in Nepal & get best deal power point trekking Agency in Nepal

Sappa Tamang said…
Everest Base Camp Trek is one of those journeys that create your vacation dreams return true. Hiking on the legendary foothills just under the mighty Mount Everest 8848m with exciting views of the master peaks will solely be found within the Everest Region. This celebrated trek is thought worldwide for its trailblazing routes & the landscapes speak to your senses. On this trip you furthermore Mera peak out at the celebrated Kala Patthar (5,600m/18,373ft) read purpose for a few grand direct views of the very best mountain in the world. Everest Base CampTrek additionally includes different celebrated eight thousand peaks like Mt mountain peak (8,516m /27,940ft), Makalu (8,485m /27,838 ft) Cho-Oyu (8,201m /26,906ft). The culture of this specific space is of nice notebook stuff & interacting with the native of us puts a lot of zest into your venturesome journey as you walk through the Khumbu region of the Asian country. This legendary path could be a psychological thriller for top & wild hikers World Health Organization want the tread the methods wherever legends walked before on their thanks to conquering mountain peak, some did some didn’t however the Everest Base Camp Trek path keeps those legends alive for many trekkers World Health Organization head to the present region. The trip begins with a stirring mountain flight to Lukla, one among the world’s highest mountains; & as shortly as you set down at that altitude, the remainder is history. Your hike takes you to the favored village city of Namche, referred to as the ‘gateway to the Khumbu’’ & from there on you rehearse quiet monasteries with the acknowledge Sherpa of us World Health Organization inhabit this region & their culture is price noting. On the way, we have a tendency to visit the Sagarmatha parkland, home to some rare fauna & flora, this additionally wherever we have a tendency to adapt for a few time. We head deep into the Khumbu hiking into the forest of shrub, birch trees & pine, with colorful villages wherever we have a tendency to square measure sincerely welcome by the Sherpa community. we have a tendency to square measure pleasantly stunned to return across a hospital-based mostly in Khunde and health post at Pheriche that shows this region not solely cares for the locals however also are able to look out of trekkers World Health Organization have altitude issues. Doctors square measure invariably at the post for aid treatment. The Everest Base Camp Trek is arduous however varied teahouses square measure found on the paths providing smart grubbed to shelter from the generally harsh climate. Our trek culminates at base camp so we have a tendency to create a path for Namche as we have a tendency to hike back to Lukla to rendezvous for our flight to Katmandu. we have a tendency to add an additional contingency day for inclement weather which will delay flights. It’s recommended to be pretty acceptable to undertake this journey; you only want some smart hiking exercise before doing this trip. And Nepal Base Camp Treks can do the remainder to allow you AN action-packed odyssey of a period.
Sappa Tamang said…
Annapurna Base Camp Trek assortment may be a known steady trekking route of seven days in Annapurna range region of Asian nation. Annapurna Base Camp trekking that additionally called Annapurna Sanctuary trekking is that the greatest distinguished trekking in Asian nation. the foremost peaks of western portion of large Annapurna Himal includes Hiunchuli, Annapurna south, Fang, Annapurna, Gangapurna, Annapurna three and Machhapuchchhre that ar organized in such a fashion that they exactly type a bend that have a diameter of virtually ten miles. Annapurna base camp trek of seven days from Kathmandu to Pokhara provides the nice influence of existence of a giant area within the core Modi Khola mark its resolution within the south of this ice mass vale in slender gorge of twelve,000ft deep. when you pass what is more to the south this gorge end up to be even wider and provides rise to the productive vale wherever Gurung folks live. Trekking in Asian nation Annapurna Base Camp higher and middle half Moody Khola offers trekkers some short cut trekking ways. Annapurna base camp trekking of seven days package begin its morning flight from Kathmandu to Pokhara and therefore the terribly day it goes on to Nayapul with personal vehicles and trek extend to Natural hot reserving in Jhinu danda, from wherever begins the Annapurna base camp or Annapurna Sanctuary Trek of the Asian nation Himalaya.
Shiva Excursion said…
Trekking in Nepal is one in all the favored commercial enterprise activities in Nepal trekking is one in all the simplest means of experiencing the natural beauty and wealthy cultural
heritage of Nepal. Nepal treks offers snow capped views of Nepal Himalaya, stunning landscape, totally different ethnic teams & their traditions, welcome, lush valleys through forests of bush, bamboo, oak, and hemlock, visiting one or 2 villages to next trekking destination. Nepal isn't merely walking hiking sooner or later when another, it's rather a gradual means of experiencing of Nepal's diversity in terms of earth science, people, faith and a large vary of culture. Shiva Excursion is Local Trekking Agency in Nepal may be each day hike to nduce to the highest on a mountain or a ridge for the spectacular views of mountain chain peaks or it may be a hiking for a month passing through villages within the shadow of lofty snow peaks, valleys, notch experiencing wealthy culture, custom and also the impressive views of the Himalaya in Asian nation. the target of Trekking in Nepal isn't simply the actual destination, however the journey itself. You travel at a modest pace, observant nature, rural communities, and spectacular mountain panoramas whereas you're trekking in Himalaya . Shiva Excursion old trekking guide can lead for path finding an introduction to the native individuals, culture, faith and mode. Under Nepal Government License holder Trekking Company in Nepal which is lead by Over 20 Years Trekking and Tour Operation Highly Recommend Everest Base Camp Trek and Annapurna Base Camp Trek. Because these Trip are most Popular and Challenging and top Destination in Nepal. Most of the Adventure, Moderate, and Easy hiking and Hard Passes Organized in Nepal. not that much enough some of Top Peak Climbing as Island Peak Climbing, Mera Peak Climbing, Lobuche Peak and Many others real adventure path of Nepal. In Nepal More then 3000 threkking Agencies and all are competion for the business sector. Some one selling cheapest and some one selling top and quality service. those Agencies as over 30% are fake travel dealing.
Why Trekking in Nepal Nepal?, a land of high hills, mountains, raging rivers and verdant deep jungles of

Terai & its rich lifestyle makes one of the most sought locations inside the map of the world. a destination for all season as

it's miles one of the most numerous and varied international locations on this planet a unique us of a nestled inside the

excellent snow capped variety is some other advent of the mom earth and it embraces worlds' 8 highest peaks from mt.everest,

mt.kanchenjonga, mt.lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu to Annapurna massive. nepal is likewise the beginning

location of Buddha (light of Asia). The Buna Treks is Local Base Under Nepal Government Trekking Agency in Nepal. blessed with wealthy nature, the brilliant Himalayan in Nepal

range stretches from the far north-west to the way east where the worlds highest 8th eight-thousanders are in Nepal. nepal

gives a enthralling adventure with enough time to wonder the encompassing beautiful landscapes and immerse with its warm human

beings, imparting you full of range and enchantment from the low lands of Gangetic plains and its verdant dense jungle where

the endangered species of Royal Bengal tigers and the one-horned rhinoceros roam, to the mythical yak and yeti trail to

Everest.as the adventure and leisure tourism was hooked up in view that late 1960 and 70’s quality travel & trekking

enterprise have mushroomed by using a tourism professionals Nepalese, and were leading countless of adventure trips in the

course of Himalaya consisting of rafting, mountain climbing also organize adventure trekking, and entertainment trips which

includes tailor-made itineraries for own family, college companies and company executives. Many of Trekking Company in Nepal are not perfect trip dealing, they have not enough Experienced.

Trekking in Nepal, Nepal is domestic to community of trails also known as the amazing

Himalaya trails, an extensive trail gadget that covers Nepal from humble and Darchula within the west to Kanchenjunga in the

east. the range of Trekking in Nepal cannot be located in any other location of the world. in fact, the lowest factor in

Nepal is fifty-nine m above sea-level inside the terai location even as the very best point is Everest, eight,848 m above

sea-level, the two factors are, in a direct line, most effective two hundred kilometers aside. the majority of visitors to

Nepal are available through the Tribhuvan international airport in Kathmandu. it's far in Kathmandu that trekkers want to

accumulate their permits and other documentation, both from a trekking agent or from the best places of work. those files will

be checked along the hiking route. for people with little time to spend in Nepal, there are half of-day hikes from Kathmandu

to witness breathtaking Himalayan Trekking in Nepal perspectives in any other case

trek for weeks over stunning tough mountain passes. as much as the mid-1960s just a few trekkers had generally visited Nepal

and lower back then as part of corporations of excursion fans. the various huge expeditions of the day recommended trekkers to

join up in an try to help balance the investment.

A highly credible local trekking agency in Nepal, Nepal Kameleon Holidays offers the best platform to quench your adventure thirst. We operate the customized trips in the major trekking destinations of Nepal, cultural tours, pilgrimage tours, day hiking and other adventure activities.
Trekking and Tours in Nepal with Nepal Kameleon Holidays ensures your safety and you will be guided by the highly experienced guides. We assure you that you will get life experience during your holiday in Nepal.

WhatsApp: +977 9851159455
Email: nepalkameleonholidays@gmail.com